План, дейност и услуги

      История на авиацията и космонавтиката

 
План за работа на БАД през 2024 г.
 
Отчет за работа на БАД през 2023 г.

Конференция “Космос, екология, сигурност”

Списание “Аерокосмически изследвания в България”
 
Предлагани от БАД услуги в областта на
радиорелейните и спътниковите линии и системи

Меморандум за съвместна дейност на БАД и БТС

Космическо училище

За образователната инициатива "Космическо училище"

Oбразователен семинар за ученици, посветен на Международния ден на авиацията и
космонавтиката, 26 април 2017 г., ИКИТ, БАН

Кръгла маса "Космическите науки и технологии, тяхното място и роля в средното образование в България",
3 ноември 2017 г., РКИЦ, София

 
45 години от
първи полет на българин в Космоса:
Георги Иванов пред БНТ (10.04.2019 г.)

50 години България космическа държава
 
65 години БАД (диплянка)


РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОСМИЧЕСКИ НАУКИ СЛЕД ПЪРВИЯ ИЗКУСТВЕН СПЪТНИК НА ЗЕМЯТА. 60 ГОДИШНИНА НА КОСМИЧЕСКАТА ЕРА

Век от рождението на летеца Неделчо Бончев

110 години българска бойна авиация

80 години от подвига на летеца Димитър Списаревски

165 от рождението на К.Е. Циолковски

115 от рождението на К.П. Корольов

105 от рождението на Николай Колев


Институт за космически изследвания и технологии - БАН
 
Космически агенции и центровеначало
1